You are currently viewing Ferieresort i balance med naturen

Ferieresort i balance med naturen

På en lille spadseretur omkring det nye område ved Lidsø deler Anders Henriksen, ejer af Lidsø Gods, sine tanker om det spændende fritidsboligprojekt:

Ferieresort i balance med naturen

Planerne om at opføre et nyt resort ved Kramnitze bygger på en ambition om at forene erhvervsudvikling og bæredygtighed. Ifølge Business LF er det netop business i balance med naturen, der skal gøde Lolland-Falsters udvikling fremadrettet. ”Det handler ganske enkelt om, at vi giver mere end vi tager til naturen, når vi investerer lokalt, og det er projektet ved Kramnitze et rigtig godt eksempel på”, siger direktør Mikkel Wesselhoff.

Det er langt fra et almindeligt byggeri, der efter planen skal spire op af den nuværende agerbrugsmark på Kramnitzevej 26 ved Rødby. Lidsø Kyst og Natur Resort omfatter 42 nye, bæredygtige sommerhuse samt en udvidelse af vådområdet stik syd for ny bebyggelsen.

-Projektet er udtryk for et ønske om at sammentænke nybyggeri og natur. Det handler om at skabe udvikling lokalt, men det skal være udvikling, der spiller med – frem for mod – miljøet. I det her tilfælde skaber vi nye levesteder for dyrelivet og naturen side om side med bæredygtigt nybyggeri, understreger Mikkel Wesselhoff.

Området, hvor man ønsker at opføre sommerhusene, ejes af Lidsø Gods. Og den grønne samvittighed, der kendetegner projektet, er ikke fremmed for godsejer Anders Henriksen. Naturarealerne omkring Lidsø er en af de få, større sammenhængende naturområder på Sydlolland, og godset har tidligere omlagt landbrugsjord til naturområde til fordel for biodiversiteten, lokalområdet og friluftsturismen.

-Vi er meget bevidste om at passe på og udvikle den unikke natur i området. Området har været et knudepunkt for menneskelig aktivitet i årtusinder, og det er vigtigt os, at aktiviteterne fremadrettet stiller krav på naturens vegne. Det er projektet udtryk for, fortæller Anders Henriksen.

Fokus på naturens elementer

Udstykningsstrategien tager afsæt i naturens egne elementer og består af

overlejringer af forskellige landskabsstrukturer, blandt andet med nye søer med nedgravede dræn og grønne zoner rundt om grundstykket med levende hække.

-Det er smukke bygninger af høj akitektonisk værdi på naturgrunde. Det er byggeri i pagt med naturen til fordel for naturen. Den naturlige bevoksning bliver eksempelvis brugt strategisk, så den afskærmer opholdsarealer og giver ly til vildt og skaber et oplevelseslandskab for beboerne og de forbipasserende, fortæller Mikkel Wesselhoff.

Sommerhusene skal efter planen opføres i bæredygtige materialer og energioptimeres til bæredygtige kilder. Tekniske installationer må ikke være synlige fra gaderne, og private swimmingpools og paraboler er ikke tilladt.

Nyt rekreativt område

Ud over den nye bebyggelse skal lavbundsarealerne syd for den nye bebyggelse genopstå, som vådområder med lavvandede søer omgivet af enge, der med tiden dannes i samklang med naturens egne præmisser. Dette til stor gavn for især de truede padder og tudser samt diverse vadefugle.

-Matriklen bliver delt i to områder; et sommerhusområde og et vådområde. Der findes allerede et større vådområde sydøst for det kommende og arealudvidelsen vil bevirke et endnu rigere plante- og fulgeliv. Derudover vil søerne i sommerhusområdet tiltrække en anden form for flora og fauna. Ambitionen er at skabe et endnu større, sammenhængende naturområde til gavn for lokale og gæster, understreger Anders Henriksen.

Og særligt lokale borgere og gæster er vigtige aktører i hele udviklingsprocessen, hvor interessenterne bliver inviteret til dialog efter høringsfasen er afsluttet og alle inputs bearbejdet.

-Det er vigtigt, at vores udviklingsprojekt sker i samspil med lokale interessenter og derfor vil vi til august tage initiativ til dialogmøder, hvor projektet kan drøftes mere i detaljen, udtaler Anders Henriksen.

I brechen for bæredygtig business

Projektet ved Lidsø er udtryk for overordnet strategisk overlægger for erhvervsudviklingen på Lolland-Falster, skal bane vejen for væksten.

-Business i balance med naturen handler ikke om at tage et bæredygtigt ansvar på bekostning af fremgang. For nylig har vi set, at USA har forpligtet sig til at halvere deres klimagasser i 2030, og herhjemme er de danske pensionskasser godt på vej til at indfri målet om grønne investering for 350 mia. kr. i 2030 før tid. Lolland-Falster skal være spydspids i den udvikling, derfor går vi i brechen for bæredygtig business, herunder det visionære projekt Lidsø Kyst- & Natur Resort slutter Mikkel Wesselhoff.