You are currently viewing Lokalplan godkendt

Lokalplan godkendt

D. 17/4 2023 blev lokalplanen for sommerhusområdet på Lidsøs jorde endelig vedtaget.

Sommerhusområdet Lidsø Kyst & Natur Resort indgår i Lolland Kommunes planer om udvikling af Lollands sydkyst, hvor kommunen ønsker at understøtte udviklingspotentialerne og overnatningskapaciteten i Kramnitze. 

I 2017 ansøgte Lolland Kommune derfor staten, i samarbejde med Lidsø Gods, om udlæg af det nye sommerhusområde, der er beliggende inden for et landbrugsareal, der hører under Lidsø Gods. 

Lidsø Gods ønsker at realisere godsets projektplaner for det nye sommerhusområde med fokus på kvalitetshuse i naturskønne omgivelser. Det er derfor planen at etablere søer og enge, der understøtter naturindholdet.

Inden for lokalplanområdet kan der etableres op til 42 sommerhusgrunde på mellem 1200-3000 m2. I den nordlige del af lokalplanområdet kan der opføres 10 sommerhuse på op til 250 m2 (i op til 2 etager). I den øvrige del af lokalplanområdet kan der opføres 32 sommerhuse på op til 150 m2 (i op til 1 1⁄2 etage)”