Natur

Naturen ved Lollands Sydkyst lige vest for Rødby Havn stod oprindeligt under vand, indtil udtørringen af Rødby Fjorden startede i 1850´erne. Lidsø Gods har udlagt store områder til varig natur og sat dele under vand igen. I dag består området af vekslende skov, remiser, enge og smukke områder med smukke søer mod syd og øst indtil Kramnitze sommerhusområde.

Det giver en helt unik plet på verdenskortet, hvor artsrigdommen af planter, padder, vadefugle og dyr er særdeles rig. Mange trækfugle benytter dette paradis som rasteplads, mens endnu flere arter holder til året rundt og yngler her.

Ny oase for livsnydere og naturelskere